علی سیاسرانی شهردار کجور
شهردار کجور
پروژه ها
جاذبه های گردشگری

آخرین بازدید از سایت
بازدید امروز: 26
بازدید دیروز: 92
بازدید هفته: 145
بازدید ماه: 145
مجموع بازدید: 134355

« استعلام بها »

نوشته شده در تاریخ 1401/01/23 در ساعت 10:20

608
نظر به اینکه شهرداری کجور تصمیم به اجرای جدول با کانیوو در معابر شهری به متراژ مشخص شده در این استعلام دارد از این رو شایسته است قیمت پیشنهادی خود را با توجه به موارد درج شده در این پست تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه تاریخ 1401/01/28به دبیرخانه شهرداری کجور تحویل نمایید.

🔻۱_ به قیمت پیشنهاد شده هیچگونه تعدیل، ما به التفاوت قیمت مصالح و نرخ ارز و یارانه تعلق نمیگیرد.

 🔻۲_ در صورتی که کسورات قانونی نظیر بیمه و مالیات بر اجرای کار تعلق گیرد پرداخت آن بر عهده پیمانکار می باشد.

 🔻۳_ پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط کارفرما منوط به ارایه گواهی ثبت نام مربوط با تاریخ معتبر توسط پیمانکار به ضمیمه پاسخ استعلام می باشد.

🔻 ۴_محل اجرای پروژه خیابان شهید کیوان خداوردی و ... خواهد بود.

 🔻۵_ کل مدت اجرای کار از زمان بستن قرارداد با برنده استعلام در مدت بیست روز می باشد.

 🔻۶_ شهرداری اختیار دارد مقدار کار مورد معامله را تابیست و پنج درصد افزایش یا کاهش دهد.

 🔻۷_ شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

 🔻۸_ تسلیم این نوشته به شهرداری، نشان از این است که برنده استعلام از مشخصات کار یا خدمات مورد معامله و مقتضیات محل انجام کار اطلاع کامل:دارد.

 🔻۹_ تسلیم این نوشته به شهرداری نشان این است که برنده استعلام، اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه 1337می باشد.

🔻۱٠_ با توجه به تبصره 1ماده 82مکرر 3قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب (1375/3/1الحاقی 82/7/6و اصلاحی ، )86/8/27اعضای شوراها و بستگان درجه یک آن ها به هیچ وجه حق انجام معامله با شهرداری ، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آن ها ممنوع می باشد.

 🔻۱۱_ شهرداری مجاز نیست به پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر برسد ترتیب اثر دهد.

 🔻۱۲_ این استعلام در روز دوشنبه تاریخ 1401/01/29ساعت 10صبح در محل شهرداری کجور بازگشایی خواهدشد و شرکت کنندگان نیز میتوانند در زمان بازگشایی پاکت ها حضور داشته باشند.

 🔻۱۳_ رعایت نکات ایمنی در انجام کار به عهده پیمانکار می باشد و در صورت بروز هر نوع اتفاق یا حادثه برای عوامل اجرای کار و اشخاص ثالث مسوولیت و پاسخگویی و پرداخت خسارت به عهده پیمانکار می باشد.

🔻۱۴_درصورتی که پیمانکار در اجرای کار وقفه ای ایجاد کند و بدون هماهنگی با واحد عمران شهرداری کار را تعطیل کند، بابت هر روز تعطیلی خودسرانه مبلغ بیست میلیون ریال جریمه خواهد شد و از مطالبات پیمانکار کسر می شود و علاوه بر آن شهرداری می تواند ادامه اجرای کار را به شخص یا اشخاص دیگر واگذار کند و پیمانکار در این خصوص هر نوع اعتراض یا شکایتی را از خود ساقط کرده است و با امضا این نوشته رضایت بی قید و شرط خود را اعلام نموده است.

🔻۱۵_تحویل رسید از سوی شهرداری به نشانه صحت و یا وجود کلیه مدارک داخل پاکت ها نمی باشد و فقط بیانگر سالم بودن پاکت هاست.

🔻۱۶_بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت پلمپ شده و امضا شده باشد.
🔻۱۷_به پیشنهاد های مبهم، مشروط، مخدوش و پیشنهاد هایی که بعد از مدت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

🔻۱۸_تامین مصالح اجرای کار مانند: جدول، سیمان و شن و ماسه و... بر عهده شهرداری و نیروی انسانی و وسایل اجرای کار مانند: بتونیر، قالب، بیل و فرغون و... برعهده پیمانکار می باشد.

🔻۱۹_هر یک از شرکت کنندگان در استعلام که نسبت به اسناد و مدارک مناقصه ابهام داشته باشند باید حداکثر تا دو روز پس از دریافت استعلام ، مراتب را کتباً به شهرداری اطلاع داده و تقاضای توضیح کتبی نمایند.

🔻۲٠_ منبع تامین اعتبار از منابع داخلی خواهد بود.

🔻۲۱_برای حصول اطمینان از حسن انجام کار، ده درصد از هر پرداخت پیمانکار به عنوان تضمین حسن انجام کار، نزد کارفرما نگهداری می شود که 5 درصد آن بعد از تحویل موقت و 5درصد دیگر بعد از تحویل قطعی یا اتمام دوره تضمین پرداخت خواهد نمود

🔻۲۲_برگه استعلام و کلیه صفحات پیوست ها به صورت ممهور به مهر و اثرانگشت و سفته به مبلغ 50/000/000میلیون ریال به نام شهرداری کجور بابت انجام تعهدات باید در داخل پاکت استعلام قرار داده شود.

🔻۲۳_پروژه انجام شده باید حداقل دارای یکسال ضمانت باشند.

🔻۲۴_چنانچه پروژه انجام شده دارای اشکال باشد و این اشکال در رابطه با نحوه اجرای پروژه باشد پیمانکار متعهد به رفع آن بوده و در صورت عدم اجرای آن شهرداری نسبت به اجرای آن اقدام و هزینه آن از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

🔻۲۵_کل صفحات این نوشته باید مهرو امضای مجاز شرکت کننده شود در غیر اینصورت ترتیب اثرداده نمی شود.

(اجرای جدول کانیوو به مقدار ۲۶٠ متر طول)

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شهرداری کجور میباشد
طراحی و اجرا توسط گروه مهندسی فناوری رایان ارتباط