علی سیاسرانی شهردار کجور
شهردار کجور
پروژه ها
جاذبه های گردشگری

آخرین بازدید از سایت
بازدید امروز: 30
بازدید دیروز: 92
بازدید هفته: 149
بازدید ماه: 149
مجموع بازدید: 134359

مناقصه: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری کجور

نوشته شده در تاریخ 1400/08/10 در ساعت 22:27

872
بسمه تعالی
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شهرداری کجور در نظر دارد جهت واگذاری امور خدمات شهری اعم از نظافت، رفت و روب ، جمع آوری پسماند و ... شهر کجور به مدت یک سال از 1400/09/01 به صورت تامین نیرو(شرکتی) با فراخوان به شماره 2000091027000009 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1400/08/15
- مهلت بارگزاری اسناد فراخوان: پایان ساعت اداری روز سه شنبه تاریخ 1400/08/25
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1400/08/26
- برآورد اولیه : 8/766/441/632   ریال
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 438/322/081 ریال
 
- نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری کجور و یا واریز وجه نقد به حساب پست بانک به شماره 56626313745133/02 به نام شهرداری کجور

راه های ارتباطی:
تلفن: 52344595-011
نمابر: 52344653-011
سایت: www.kojur.ir
شبکه های اجتماعی: PayameKojur@

تاریخ انتشار آگهی 1400/08/10

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شهرداری کجور میباشد
طراحی و اجرا توسط گروه مهندسی فناوری رایان ارتباط